Jmenuji se Petra Martincová

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor anglický a německý jazyk. Mám 20 let praxe ve výuce hromadných i individuálních kurzů, 6 let jsem vedla kurzy pro veřejnost a působila u jazykových zkoušek na Goethe-Institut Prag, 1 rok jsem vyučovala německý jazyk na Vysoké škole ekonomické v Praze. Rovněž překládám.

Více o tom, co nabízím

Co nabízím

Jazykové kurzy

Mým cílem je, aby moji studenti získali dostatečnou jistotu a sebevědomí komunikovat v cizím jazyce, aby byli schopni řešit běžné situace spojené s pobytem v zahraničí (např. rezervace ubytování, nakupování, objednávání v restauraci) či s jejich pracovní činností (domlouvání schůzek, obchodní jednání) a také aby dokázali v cizím jazyce zformulovat své myšlenky a mohli vést plnohodnotný rozhovor na různá témata.

Více informací

Překlady a korektury

Překládám oběma směry, tj. z anglického a německého jazyka do češtiny a z češtiny do angličtiny a němčiny. Mohu vám také zkontrolovat správnost již přeloženého textu.

Více informací

Kurz pro druháčky v ZŠ Cerhovice

Kurz začíná v pondělí 17.9. V době školních prázdnin se kurz nekoná. Kurz bude probíhat do začátku června 2019.

Více informací

Jazykové kurzy

Mým cílem je, aby moji studenti získali dostatečnou jistotu a sebevědomí komunikovat v cizím jazyce, aby byli schopni řešit běžné situace spojené s pobytem v zahraničí (např. rezervace ubytování, nakupování, objednávání v restauraci) či s jejich pracovní činností (domlouvání schůzek, obchodní jednání) a také aby dokázali v cizím jazyce zformulovat své myšlenky a mohli vést plnohodnotný rozhovor na různá témata.

Výuka a jazykové dovednosti

Mluvení

Mluvený projev a konverzace je základem mé výuky. Mým cílem je, aby moji studenti získali dostatečnou jistotu a sebevědomí komunikovat v cizím jazyce, aby byli schopni řešit běžné situace spojené s pobytem v zahraničí (např. rezervace ubytování, nakupování, objednávání v restauraci) či s jejich pracovní činností (domlouvání schůzek, obchodní jednání) a také aby dokázali v cizím jazyce zformulovat své myšlenky a mohli vést plnohodnotný rozhovor na různá témata.

Čtení

Práce s textem v cizím jazyce, ať už zjednodušeným či autentickým (podle úrovně znalostí), je rovněž součástí každé lekce a bývá i předmětem domácí přípravy, neboť prací s textem dochází k výraznému rozšiřování slovní zásoby a osvojování gramatických struktur. Zároveň se se svými studenty soustřeďuji i na tzv. "funkční porozumění" textu, kdy není nutno rozumět všemu slovo od slova, ale je třeba si z textu pouze "vytáhnout" určité potřebné informace. Toto ostatně se svými studenty trénuji i při poslechu.

Poslech

Autentické nahrávky tvoří nedílnou součást mých hodin, snažím se zařazovat vždy alespoň jeden poslech během každé lekce. Moji studenti si tak soustavně a systematicky "trénují ucho" na slyšený projev v cizím jazyce a získávají jistotu a schopnost přiměřeně reagovat.

Psaní

Při výuce se věnujeme i nácviku správného pravopisu a osvojení určitých základních pravidel a zákonitostí ve vztahu "výslovnost - přepis". Ovládnutí cizího jazyka napomáhá i nácvik psaných forem, jako je dopis či e-mail, a milovníci kreativního psaní si rovněž přijdou na své.

Gramatika a slovní zásoba

Gramatiku a slovní zásobu probírám se svými studenty postupně v rámci aktuálních komunikačních témat. Znalosti procvičujeme pomocí typických gramatických cvičení i praktickým používáním při mluvení a psaní, kdy studenti novou gramatiku a slovní zásobu sami aktivně používají, a při poslechu a čtení, kdy nové znalosti usnadňují a urychlují porozumění.

Něco navíc

Individuální přístup

Ctím individuální přístup ke studentům. Podle jejich přání a potřeb volím témata či se zaměřuji na určitou jazykovou oblast (obecný jazyk, pracovní prostředí, příprava na jazykové zkoušky či certifikáty) a přizpůsobuji se jejich tempu. Ráda, zejména u pokročilejších studentů, vedu celou hodinu v cizím jazyce, ale samozřejmě respektuji i zde individuální přání svých studentů.

O kurzech

Místa

Lekce může probíhat v mém domácím prostředí*, nebo u Vás doma či v kanceláři.
* spolu s kávou, čajem, vodou a občas i bábovkou :-)

Časy

Kurzy se konají ve všení dny mezi osmou hodinou dopolední a třetí hodinou odpolední.

Ceny

Vyučuji jednotlivce i skupiny. Cena za výukovou hodinu je nezávislá na počtu studentů (pokud Vás je tedy více, cenu si rozpočítejte mezi sebe). Avšak, aby byla výuka pro Vás přínosná, je skupina omezena na nejvýše 4 studenty. V případě firemních kurzů může být skupina větší (cena dohodou).

Délka výukové hodiny U mne U Vás
60 minut 400 Kč 500 Kč
90 minut 550 Kč 650 Kč

Cestovné

Pokud bude výuka probíhat u Vás, je cestovné pro Cerhovice a blízké okolí v ceně výukové hodiny. Pro vzdálenější okolí (Rokycany, Zdice, Beroun apod.) cestovné dohodou.

Reference

Aliatel, a. s. | Bodycote HT, s.r.o. | FRESH PROMOTION s.r.o. | Goethe-Institut Prag | HVB Bank | Channel Crossings, s.r.o. | INVESTIČNÍ KLUB, a.s. | Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. | Levi Strauss Praha, spol. s r.o. | LONDON SCHOOL of Modern Languages, s.r.o. | MAREGS, spol. s r.o. | Ministerstvo spravedlnosti České Republiky | Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. | SMP CZ, a. s. | TRANSFINANCE a.s. | Varias cz a. s. | Vysoká škola ekonomická v Praze | Warner Bros. Entertainment s.r.o.

Překlady a korektury

Překlady a korektury

Překládám oběma směry, tj. z anglického a německého jazyka do češtiny a z češtiny do angličtiny a němčiny. Mohu vám také zkontrolovat správnost již přeloženého textu.

Ceny

Cena a termín vyhotovení překladů a korektur se odvíjejí od povahy a rozsahu textu. Základní sazby za normostranu jsou:

Překlad z cizího jazyka do českého 330 Kč
Překlad z českého jazyka do cizího 440 Kč

Reference

Stanislav Wintr - 4× smrt v Chebu (historické povídky - překlad do německého jazyka) | Goethe-Institut Prag | Channel Crossings, s.r.o. | Lingua Centrum, s.r.o. | LONDON SCHOOL of Modern Languages, s.r.o. | Occto... s.r.o. | Skřivánek s.r.o. | Stiga (GGP CZECH REPUBLIC s.r.o.) | Versino CZ, s.r.o.

Kurzy pro druháčky v ZŠ Cerhovice

Ve školním roce 2018/2019 budu otvírat kurzy pouze pro druháčky.

Kurzy začnou v pondělí 17.9. V době školních prázdnin se kurzy nekonají. Kurzy budou probíhat do začátku června 2019.

Kde

V prostorách školy. Děti si v družině vyzvednu a po hodině je opět do družiny odvedu, na kurz mohou děti v určený čas přivést a po kurzu vyzvednout také rodiče.

Co s sebou

Svůj penál a jeden rychlovazač A4 (druháčci jej mají z loňského roku s již shromážděnými materiály), do kterého si děti budou vkládat další mnou vytvářené pracovní listy.

Materiály

Pracovní listy si můžete v případě potřeby vytisknout i sami, takže, i když vaše dítko bude například nemocné, budete vědět, co se na hodině nového probíralo.

Materiály pro děti

Pro druháčky

Kontakty

Telefon: 603 312 343
E-mail: petra@martincovi.cz

Kontaktní a fakturační adresa: Cerhovice, Na Škrobech 335
IČ: 68560206